Vuokrausehtomme

Rukajärven Kelopirtit noudattavat lomapalvelusten tilaamisessa, varaamisessa ja varattujen palvelusten peruuttamisessa alla olevia ehtoja.

Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut Rukajärven Kelopirteille/Rukajärvi Oy:lle näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun.

 

RUKAJÄRVEN KELOPIRTTIEN VUOKRAUSEHDOT

Rukajärven Kelopirtit noudattavat lomapalvelusten tilaamisessa, varaamisessa ja varattujen palvelusten peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut Rukajärven Kelopirteille näissä sopimusehdoissa mainitun ennakko- tai loppumaksun.

Rukajärven Kelopirtit on toiminimi, joka kuuluu kotimaiselle, vakavaraiselle kiinteistöyhtiö Rukajärvi Oy:lle (y-tunnus 0683873-6) ja Rukajärvi Oy on näin ollen sopimuksen toinen osapuoli. 

VARAUS JA MAKSUEHDOT
Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun 20 % Kelopirtin vuokrahinnasta varauksen tekohetkellä. Loppumaksu tulee suorittaa omatoimisesti ilman mökin omistajan ilmoitusta viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen loman alkua tilille FI97 5741 3610 0207 75, Rukajärvi Oy.

Jos varauksen tekohetkestä on vähemmän kuin kuukausi loman aloituspäivään, loppumaksu tulee suorittaa välittömästi laskun saatuaan. Loppusuorituksen suuruus, eräpäivä ja tilinumero näkyvät varausjärjestelmän maksusivulla. Toinen vaihtoehto on, että asiakas ottaa yhteyttä sähköpostilla Kelopirttien huoltajaan (kelopirtit@rukajarvi.fi) ja sopii varaus- ja loppumaksun suorittamisesta suoraan Rukajärvi Oy:n tilille. Tällöin Kelopirttien huoltaja kirjaa varauksen asiakkaan puolesta.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti) Rukajärven Kelopirteille. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä jolloin tieto peruutuksesta on tullut Rukajärven Kelopirteille. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.
Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Jos lomakohde saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksu.
Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Rukajärven Kelopirteille maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Rukajärven Kelopirteille ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.
Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomakohdetta, loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), peritään tästä aiheutuvina muutoskuluina 15 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään viisi (5) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

RUKAJARVEN KELOPIRTTIEN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Rukajärven Kelopirtit voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

OLESKELU KELOPIRTILLÄ JA YLEINEN TURVALLISUUS

Toivomme, että pidät mökistämme ja sen tarvikkeista huolta kuten pitäisit omastasi.

Kelopirtin avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen huoltajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Kelopirtti on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 11.00. 

Kelopirtin vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan. Liinavaatteet ja pyyhkeet on vuokrattavissa erillishintaan mutta toivomme omien käyttöä. Kelopirtin siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse. Mikäli varauksen päätyessä ei siivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja Kelopirttien huoltaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on omistajalla oikeus periä asiakkaalta vähintään 200 euron suuruinen siivousmaksu. Siivouksesta löytyy tarkemmat ohjeet mökin kansiosta tutustuttavaksi ja ne voi myös tarkistaa etukäteen. 

Kelopirttiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu esitetekstissä vuodepaikkamääränä. Suosittelemme tarkistamaan palohälyttimien toiminnan, ja ilmoittamaan huoltajalla mikäli patterit vaativat vaihtoa. Pelastusmisreitit ja palosammuttimien/peitteiden sijainti (eteinen) on myös suositeltavaa tarkistaa saapumisen yhteydessä. Kynttilä- ja takkatulta ei saa jättää ilman valvontaa palamaan. Tupakan tms. polttaminen ei ole sallittua sisätiloissa, ja ulkona pitää varmistaa että tupakka on sammutettu hyvin ennen sen laittoa roska-astiaan. Ilotulitteiden ampuminen uutena vuotena ei ole sallittua terassilta tai mökkien tai muiden alueen rakennusten läheisyydessä.  Nastakengillä kävely puulattiolla on myöskin kielletty.

Mökeillä on sähkölämmitys ja ilmalämpöpumput. Sähköpattereiden termostaattien lämpötilaa edellytetään pidettäväksi pari astetta alempana kuin lämpöpumpun tuottamaa lämpötilaa. Jos näiden käytöstä on kysyttävää, otattehan yhteyttä isännöitsijään sen sijaan että muuttaisit säätöjä. 

Teltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman huoltajan lupaa on kielletty. Samoin vuokrattavien paljujen käytöstä ja niiden käyttökustannuksesta (vesi ja lämmitys) on sovittava erikseen. Alueella ei myöskään saa ajaa moottorikelkoilla tai mönkijöillä muiden mökkeilijöiden turvallisuuden tähden (pl. henkilökunta). Huomioitavaa on että yhdysreitti Vuosselin latureiteille sisältää vauhdikkaita laskuja ja sen käyttö on omalla vastuulla.

VAHINKOJEN KORVAUKSET JA YLIVOIMAINEN ESTE
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan sekä korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen huoltajalle.
Rukajärven Kelopirtit eivät vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne), joka ei ole johtunut Rukajärven Kelopirteistä, ja jonka seurauksia se ei kohtuudella voinut estää.

VALITUKSET
Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan kohteen huoltajalle. Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Rukajärven Kelopirteille. Tämä tulee normaalisti tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Rukajärven Kelopirtit eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Kuusamon käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN
Rukajärven Kelopirtit varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen Rukajärven Kelopirteillä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos lomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Maaliskuu 2024

Edelliselle sivulle

Webdesign: Alfa-Tiimi, Toteutus: Lucci
Copyright © Rukajärven Kelopirtit Oy